Công tắc đảo chiều 40A – sử dụng cho máy ra vào lốp